הלכתי סרטים כחולים לצפייה ישירה בחינם לפינות והתיישבתי להתחיל לכתוב.

תצוגות: 596
הבחורה עם השק, העקב האיטי שלה היה. אני חושש שכאשר הרצפה ליד הפינה, לחזור לשם, להשתין, וכו'.המקום בחר. מקום סרטים כחולים לצפייה ישירה בחינם בשבילה בחר. רגליו שטחו את הכפר והפשיטו את היוקרתי שלו ומיד את מכנסיו הוא משך. הוא ישב והביט סביב, כאילו הוא באמת שינה משהו. היא חיכתה לטיפת השתן האחרונה שתצא מהחור שלה. יש לי בתיק. הוא שלף את הממחטה וניקה חתול קטן, קם על רגליו והוציא את בגדיו. הוא לקח את התיק שלו והלך לעבודה.